Cawl Tatws Pob Popty Araf

Louis Miller 20-10-2023
Louis Miller

>Cau ffyrdd, gwyntoedd 70+ mya, eira’n drifftio’n dalach na char, a stormydd eira.

Dyna fel mae’r gwanwyn yn Wyoming.

Ie, tra bod gweddill y wlad yn mwynhau eu tiwlipau a’u planhigion yn hadu’n gyntaf yn yr ardd, rydyn ni Wyomingites yn dathlu’r awr o olau dydd cynyddol, rwy’n meddwl mai trwy law eira sy’n cynyddu. ddim. Fel dw i wedi dweud o’r blaen, dwi wrth fy modd yn byw mewn lle gyda thymhorau (er weithiau dwi’n mynd braidd yn genfigennus o fy ffrindiau yn Arizona a Texas gyda’u gerddi gydol y flwyddyn…) a dwi’n mwynhau’n ddirgel y dyddiau pan mae’r eira yn ein gorfodi i arafu.

Gweld hefyd: Sut i Rendro Gwêr

Hefyd mae’n rhoi mwy o gyfleoedd i mi wneud cawl. Boed fy hoff winwnsyn Ffrengig, tatws gwladaidd a selsig, cawl byrgyr caws wedi’i goginio’n araf, neu Garlleg Tomato Hufenol y mae gofyn amdano’n aml gan Prairie Girl, does dim byd gwell na dod i mewn o wneud tasgau yn yr ysgubor rewi i gael fy nghyfarch gan bowlen boeth o gawl cartref.

Mae’r rysáit Cawl Tatws Pob sydd wedi’i lwytho’n boblogaidd yn ffefryn. Tatws yw un o fy hoff fwydydd cysurus, yn enwedig pan ddywedir bod tatws yn gawslyd a bacwn ychwanegol (bacwn-ish?) at lesewch.

Taflwch ef yn y popty araf o gwmpas amser cinio, a bydd yn barod i chi ei fwynhau fel swper cysurus o'r crafu (yn enwedig os ydych chi'n ei gyfuno â'm Bara Coginio Cartref Bacwn

)Bara Ffrengig Bacwn 10>
  12>1cig moch pwys, wedi'i dorri
 • 1 winwnsyn mawr, wedi'i dorri
 • 5 ewin garlleg, briwgig
 • 1 llwy de o deim sych
 • 3 llwy fwrdd o flawd
 • 4 cwpan cawl cyw iâr (gwnewch eich cawl cyw iâr eich hun)
 • 6-8 tatws gwely coch, maen nhw'n defnyddio pilion a thatws coch hefyd (maen nhw'n defnyddio pilionen a thatws set aur hefyd, maen nhw'n defnyddio pilion a thatws coch, maen nhw'n defnyddio pilion a thatws coch, fel arfer dwi'n defnyddio tatws coch a chiwffon). yr un mor flasus)
 • 1/2 – 1 llwy de o halen y môr (dwi'n defnyddio Redmond Salt)
 • 1/2 llwy de o bupur du wedi'i falu'n ffres
 • 2 cwpan o gaws Cheddar wedi'i dorri'n fân
 • 1/2 cwpan hufen sur (gwnewch eich hufen sur eich hun)
 • 1/2><3 cwpan o hufen trwm,
 • 1/2 cwpanaid hufen trwm, 1/2 <1 cwpan hufen trwm 14>

  Cyfarwyddiadau:

  Gweld hefyd: Rysáit Hufen Iâ Eira

  Mewn sgilet fawr, coginiwch y cig moch nes ei fod yn grensiog, yna ei dynnu o’r badell a’i roi o’r neilltu.

  Coginiwch y nionyn yn y braster cig moch nes ei fod yn feddal. Ychwanegu'r garlleg a'r teim, a ffrio am 1-2 funud ychwanegol.

  Ychwanegwch y blawd, ei droi a'i frownio am rai munudau, yna ychwanegu 2 gwpan i'r cawl a'i gymysgu'n raddol nes ei fod wedi tewhau.

  Ychwanegwch y cymysgedd grefi trwchus hwn at y popty araf, ynghyd â'r tatws, halen & pupur, a gweddill y cawl.

  Coginiwch 5-6 awr yn isel, neu hyd nes y bydd y tatws yn feddal.

  20 munud cyn eu gweini, ychwanegwch 1.5 cwpanaid o gaws, yr hufen sur, a'r hufen trwm i'r popty araf. Gan ddefnyddio stwnsiwr tatws neu gymysgydd trochi, stwnsiwch y darnau tatws i wneud cysondeb llyfnach. (Rwy'n dal i hoffi gadael rhai talpiau i mewnyno, serch hynny)

  Blasu ac ychwanegu mwy o halen & pupur os oes angen.

  Cynheswch drwodd, yna gweinwch. Rhowch ddarnau cig moch ar ei ben, gweddill y caws, a chennin syfi/nionod gwyrdd, os dymunir.

  >

  Cawl Tatws Pob Nodiadau:

  • Mae'n hawdd dyblu'r rysáit hwn.
  • Nid wyf wedi arbrofi â gwneud y rysáit hwn yn rhydd o glwten, mae'n ddrwg gennyf. amser i mi wneud hyn, defnyddiais datws coch a heb eu plicio. Fe wnes i stwnsio'r croen gyda'r tatws meddal, ac fe drodd allan yn wych. Ni fyddwn yn argymell gwneud hyn gyda russets, fodd bynnag, gan fod ganddynt bilion llymach. Pliciwch y babanod hynny.
  • Yn y gorffennol, rydw i wedi rhoi hufen sur ychwanegol yn lle hufen trwm, neu bydd hyd yn oed llaeth yn gweithio mewn pinsied.
  Argraffu

  Cawl Tatws Pob Popty Araf

  • Awdur: The Prairie <13C> <13C: <13C: <13C: <14:22 7>Cyfanswm Amser: 6 awr
  • Categori: Prif Saig- Cawl

  Cynhwysion

  • 1 pwys o gig moch, wedi'i dorri
  • 1 winwnsyn mawr, wedi'i dorri
  • 5 ewin <13 llwy de o garlleg, <13 llwy de o garlleg, <13 llwy de o garlleg, wedi'i sychu ons blawd
  • 4 cwpan cawl cyw iâr
  • 6 – 8 tatws, wedi’u plicio a’u ciwbiau (dwi’n defnyddio russets fel arfer, ond hefyd wedi defnyddio tatws coch neu Yukon Golds ac maen nhw’r un mor flasus)
  • 1/2 – 1 llwy de o fôrhalen (Rwy'n defnyddio Redmond Salt)
  • 1/2 llwy de o bupur du wedi'i falu'n ffres
  • 2 gwpan o gaws Cheddar wedi'i dorri'n fân
  • 1/2 cwpan hufen sur
  • 1/2 cwpan hufen trwm
  • Cennin syfi neu winwns werdd (ar gyfer addurno,
Menu<12 19>
 • Mewn sgilet mawr, coginiwch y cig moch nes ei fod yn grensiog, yna ei dynnu o'r badell a'i roi o'r neilltu.
 • Coginiwch y nionyn yn y braster cig moch nes ei fod yn feddal. Ychwanegu'r garlleg a'r teim, a ffrio am 1-2 funud ychwanegol.
 • Ychwanegu'r blawd, ei droi a'i frownio am rai munudau, yna ychwanegu 2 gwpan i'r cawl a'i gymysgu'n raddol nes ei fod wedi tewhau.
 • Ychwanegwch y cymysgedd grefi trwchus hwn at y popty araf, ynghyd â'r tatws a gweddill y cawl. munud cyn ei weini, ychwanegwch 1.5 cwpan o gaws, yr hufen sur, a'r hufen trwm i'r popty araf. Gan ddefnyddio stwnsiwr tatws neu gymysgydd trochi, stwnsiwch y darnau tatws i wneud cysondeb llyfnach. (Dwi'n dal i hoffi gadael rhai talpiau i mewn 'na, serch hynny)
 • Cynheswch drwodd, yna gweinwch. Rhowch ddarnau cig moch ar ben, gweddill y caws, a chennin syfi, os dymunir.
 • Louis Miller

  Mae Jeremy Cruz yn flogiwr angerddol ac yn addurnwr cartref brwd sy'n hanu o gefn gwlad hardd New England. Gydag affinedd cryf at swyn gwladaidd, mae blog Jeremy yn gwasanaethu fel hafan i'r rhai sy'n breuddwydio am ddod â thawelwch bywyd fferm i'w cartrefi. Mae ei gariad at gasglu jygiau, yn enwedig y rhai a hoffai seiri maen medrus fel Louis Miller, yn amlwg trwy ei byst cyfareddol sy'n asio crefftwaith ac estheteg ffermdy yn ddiymdrech. Adlewyrchir gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r harddwch syml ond dwys a geir ym myd natur a'r gwaith llaw yn ei arddull ysgrifennu unigryw. Trwy ei flog, mae’n dyheu am ysbrydoli darllenwyr i greu eu gwarchodfeydd eu hunain, yn frith o anifeiliaid fferm a chasgliadau wedi’u curadu’n ofalus, sy’n ennyn ymdeimlad o lonyddwch a hiraeth. Gyda phob post, mae Jeremy yn anelu at ryddhau’r potensial o fewn pob cartref, gan drawsnewid gofodau cyffredin yn encilion rhyfeddol sy’n dathlu harddwch y gorffennol tra’n cofleidio cysuron y presennol.